Info Ketersediaan Tempat Tidur

NoRuang Perawatan Kelas Perawatan Jumlah
Terpakai Kosong Waiting
List
Update
Laki-LakiPerempuan Laki-LakiPerempuan Jumlah
Kosong
1Isolasi Natural Air Flow Tanpa VentilatorIsolasi3100 0 0 31 0 22-04-2020 06:15:07
2Isolasi Tekanan Negatif dengan VentilatorIsolasi700 0 0 7 0 20-04-2020 06:24:29
3HCUIntermediate4584 21 12 33 0 05-07-2020 05:33:10
4CVCU/ICCUsuper VIP200 2 0 2 0 05-07-2020 05:33:10
5CVCU/ICCUVIP400 4 0 4 0 05-07-2020 05:33:10
6CVCU/ICCUKelas 11054 1 0 1 0 09-03-2019 01:08:42
7CVCU/ICCUKelas 21223 6 1 7 0 09-03-2019 01:08:42
8CVCU/ICCUKelas 31236 3 0 3 0 09-03-2019 01:08:42
9CVCU/ICCUIntermediate1520 13 0 13 0 05-07-2020 05:33:10
10CVCU/ICCURawat Khusus2620 24 0 24 0 05-07-2020 05:33:10
11PICURawat Khusus1260 6 0 6 0 05-07-2020 05:33:10
12NICURawat Khusus1890 9 0 9 0 05-07-2020 05:33:10
13ICUsuper VIP100 1 0 1 0 05-07-2020 05:33:10
14ICUVIP400 4 0 4 0 05-07-2020 05:33:10
15ICUIntermediate400 4 0 4 0 05-07-2020 05:33:10
16ICURawat Khusus1070 3 0 3 0 05-07-2020 05:33:10
17Luka BakarKelas 2630 3 0 3 0 14-02-2017 08:34:58
18Luka BakarRawat Khusus710 6 0 6 0 05-07-2020 05:33:10
19InfeksiVIP600 6 0 6 0 14-05-2020 09:32:11
20InfeksiKelas 1723 2 0 2 0 05-07-2020 05:33:10
21InfeksiKelas 21008 0 2 2 0 05-07-2020 05:33:10
22InfeksiKelas 31465 2 1 3 0 05-07-2020 05:33:10
23InfeksiIntermediate440 0 0 0 0 05-07-2020 05:33:10
24InfeksiRawat Khusus603 2 1 3 0 05-07-2020 05:33:10
25SarafVIP320 1 0 1 0 05-07-2020 05:33:10
26SarafKelas 2630 3 0 3 0 05-07-2020 05:33:10
27SarafKelas 31814 11 2 13 0 05-07-2020 05:33:10
28SarafIntermediate12120 0 0 0 0 09-04-2018 07:52:43
29SarafRawat Khusus1230 9 0 9 0 05-07-2020 05:33:10
30OrthopediKelas 21213 7 1 8 0 05-07-2020 05:33:10
31OrthopediKelas 327114 10 2 12 0 05-07-2020 05:33:10
32JantungVIP2600 26 0 26 0 05-07-2020 05:33:10
33JantungKelas 13032 23 2 25 0 05-07-2020 05:33:10
34JantungKelas 23231 25 3 28 0 05-07-2020 05:33:10
35JantungKelas 33643 26 3 29 0 05-07-2020 05:33:10
36JantungIntermediate200 2 0 2 0 05-07-2020 05:33:10
37ParuVIP100 1 0 1 0 18-05-2020 11:56:11
38ParuKelas 1200 2 0 2 0 05-07-2020 05:33:10
39ParuKelas 22050 15 0 15 0 05-07-2020 05:33:10
40ParuKelas 3940 5 0 5 0 05-07-2020 05:33:10
41ParuIntermediate820 6 0 6 0 05-07-2020 05:33:10
42THTKelas 21230 9 0 9 0 05-07-2020 05:33:10
43THTKelas 31830 15 0 15 0 05-07-2020 05:33:10
44MataKelas 21420 12 0 12 0 05-07-2020 05:33:10
45MataKelas 31820 16 0 16 0 05-07-2020 05:33:10
46BedahKelas 1202 0 0 0 0 24-08-2018 10:44:47
47BedahKelas 24468 24 6 30 0 05-07-2020 05:33:10
48BedahKelas 3691416 25 14 39 0 05-07-2020 05:33:10
49KandunganKelas 2802 4 2 6 0 05-07-2020 05:33:10
50KandunganKelas 318011 0 7 7 0 05-07-2020 05:33:10
51KebidananKelas 2801 4 3 7 0 05-07-2020 05:33:10
52KebidananKelas 31011 3 5 8 0 05-07-2020 05:33:10
53Penyakit DalamKelas 1400 4 0 4 0 05-07-2020 05:33:10
54Penyakit DalamKelas 264514 33 12 45 0 05-07-2020 05:33:10
55Penyakit DalamKelas 3761512 37 12 49 0 05-07-2020 05:33:10
56Penyakit DalamIntermediate1341 7 1 8 0 05-07-2020 05:33:10
57AnakKelas 21726 3 6 9 0 05-07-2020 05:33:10
58AnakKelas 333104 14 5 19 0 05-07-2020 05:33:10
59Umumsuper VIP100 1 0 1 0 05-07-2020 05:33:10
60UmumVIP5574 44 0 44 0 05-07-2020 05:33:10
61UmumKelas 1842621 32 5 37 0 05-07-2020 05:33:10